الیوم السابع نوشت، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار است در رأس هیأتی رسمی فردا وارد کویت شود.

محمود عباس در این سفر رسمی خود به کویت با شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر این کشور دیدار می کند.

این در حالیست که «برهم صالح» رئیس جمهور عراق امروز در چارچوب نخستین سفر منطقه ای خود وارد کویت شده و در جریان دیدار با امیر این کشور در خصوص روابط دو جانبه و راه های تقویت آن بحث و تبادل نظر کرد.