این هواپیمای مسافربری به دلیل مشاهده دود در کابین خلبان در ایرکوتسک واقع در شرق سیبری روسیه فرود اضطراری داشت. 

خبرگزاری تاس روسیه نیز گزارش داده است که هواپیمای مسافربری بوئینگ۷۷۷ که در مسیر شانگهای به پاریس در حال پرواز بود، راس ساعت ۱۴:۵۸ دقیقه به وقت محلی ایرکوتسک (۰۹:۵۸ به وقت مسکو) در فرودگاه این شهر بر زمین نشست. 

مقصد این هواپیما ایرکوتسک نبود، اما طبق درخواست فرود اضطراری و در نهایت با هماهنگی در این شهر فرود آمد. 

رسانه های روسیه گزارش داده اند که این هواپیمای مسافربری با ۲۸۲ مسافر در حال پرواز بود و تمامی مسافران آن در سلامت کامل به سر می برند.