رای الیوم نوشت: پس از آنکه ایالات متحده به افغانستان اجازه داد واردات نفت ایران را ادامه داده و عراق به دلیل واردات برق ایران از هر گونه تحریمی معاف شد، به نظر می رسد دور دوم تحریمهای آمریکا در دو بخش نفتی و بانکی، مثل پنیر سوئیسی، پر از شکاف و تقریبا بی تاثیر خواهد بود!

 این رسانه عرب زبان ادامه داد:  دولت ترامپ وعده داد که به صورت کلی زندگی در ایران را فلج کرده و اجازه صادرات حتی یک بشکه نفت را به ایران ندهد، تا به این شکل آن را مجبور به پذیرش ۱۲ شرط خود کند. اما اکنون، تحریمهای آمریکا به نحوی تمسخر آمیز ادامه دارد و در روز اول اجرایی شدن، تاثیر خود را از دست داده ست.

معافیت ۸ کشور از تحریمهای نفتی ایران، نه با رضایت ترامپ و دولتش، بلکه برای هماهنگی آنها با واقعیت، انجام شد؛ چرا که اغلب این دولتها تاکید کرده بودند که به تحریمها پایبند نیستند و به روابط تجاری خود با ایران ادامه می دهند.

با دست یابی دموکراتها به اکثریت کرسیهای مجلس نمایندگان، ترامپ خود را در تنگنای سختی خواهد یافت، به این دلیل که دموکراتها مخالف اقدامات او در خصوص لغو توافق هسته ای با ایران و بازگشت تحریمهای نفتی و تجاری علیه این کشور هستند.

در این شرایط است که به نظر می رسد ایران در همان هفته اول تحریمها، از این مقابله پیروز خارج شد و این شکستی برای ترامپ و هم پیمانان اسرائیلی و عرب او محسوب می شود.

آمریکایی ها باید بدانند که شیوه استبدادی، نتایجی کاملا معکوس برایشان به بار می آورد؛ همانطور که کره شمالی نشستی که قرار بود بین رهبر این کشور و ترامپ برگزار شود را لغو کرد، چین ائتلافی با روسیه را رهبری می کند تا هیمنه دلار را در هم بشکند و این هم تحریمهای آمریکا علیه ایران که پیش از اثرگذاری، در نطفه خفه شد.

سیطره و قدرت آمریکا به سرعت در حال طی مسیری فرسایشی است، اما متاسفانه برخی اعراب هنوز تخم مرغ های خود را در سبد امریکایی و اسرائیلی می گذارند؛ که البته به زودی، شدیدا نادم و پشیمان خواهند شد.