واپیماهای جنگنده‌ J-۲۰ در نمایشگاه بین المللی هوانوردی و هوافضایی چین (Airshow China) در شهر جوهای واقع در استان گوانگ‌دونگ به پرواز درآمدند.

گفتنی است؛ هواپیمای J-۲۰ چین یک جنگنده چندمنظوره پنهانکار و رادارگریز نسل پنجم است.