حوادث پیش بینی نشده یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در کشورهای مختلف هستند، اما گاهی وقت‌ها این حوادث با خوش شانسی به خیر می‌گذرد.

در ادامه فیلمی از حوادث مختلف را می‌بیند که ختم به خیر شده است.