حسین انتظامی قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اجرای درست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در توییتر نوشت: «کیفیت پاسخگویی به درخواست های مردم برای دسترسی به اطلاعات، اولویت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.»

او در ادامه از رسانه‌ها خواست تا با پیگیری در اجرای کامل و درست این قانون یاری‌رسان باشند: «قانون اجازه نمی‌دهد پاسخ‌های بی‌ارتباط، ناکافی، موهوم و رفع تکلیفی بدهیم. به کمک رسانه‌ها نیازمندیم.»

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir از تیر ۹۶ آغاز به کار کرده است. طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌های مشمول این قانون موظف هستند که ظرف حداکثر ۱۰ روز به درخواست‌های مطرح شده در حساب کاربری سوال کننده پاسخ دهند.