در آستانه‌ معرفی شهردار تهران، صبح امروز رسول کشت‌پور یکی از نامزدهای اصلی شهرداری تهران انصراف خود را از حضور در این سمت اعلام کرد.

رسول کشت‌پور از گزینه‌های اصلی شهرداری تهران انصراف داد