در حالی که مکرون تلاش می‌کرد با تماس بدنی، لبخند و حتی گفتگو به زبان انگلیسی دل ترامپ را به دست آورد، رئیس جمهور آمریکا با اخم و سردی با مکرون برخورد کرد. رابطه شکرآب آمریکا با فرانسوی ها البته در توییت اخیر ترامپ عیان شد. رئیس جمهور آمریکا نوشت: «مکرون پیشنهاد می‌کند اروپا برای محافظت از خود در برابر آمریکا، چین و روسیه می‌بایست ارتش ویژه خود را داشته باشد. این بسیار اهانت آمیز است. البته شاید اروپا باید سهم خود از بودجه ناتو که آمریکا بخش بزرگی از آن را تامین می‌کند، بپردازد.»

با این حال یک منبع وابسته به الیزه اعلام کرده که از طرف آمریکایی ها در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه در مطبوعات کمی مبالغه گویی شد ه و با توضیحاتی که امانوئل مکرون در دیدار با همتای آمریکایی خود داد، دونالد ترامپ به خوبی فهمیده که منظور رئیس جمهور فرانسه چه بوده است.