پسر 11 ساله چینی در حالی که از ناحیه گردن با یک زنجیر به یک سگ بسته و در خیابان رها شده بود توسط پلیس نجات یافت. ساکنان محلی در جنوب شرقی چین هنگامی که این پسر را با این وضعیت در خیابان دیدند دچار حیرت شدند.

آنها شنبه شب این کودک را در حالی که به همراه این سگ در خیابان پرسه می زد پیدا کردند. آنها بلافاصله با پلیس تماس گرفتند و پلیس را در جریان این ماجرا قرار دادند. پلیس محلی چین پس از حضور در محل حادثه با باز کردن زنجیر موفق به نجات جان پسر ۱۱ ساله شد.

ظاهرا پدر این پسر پیش از ترک خانه و رفتن به محل کارش برای آنکه مطمئن شود او دست به عملی خطرناک نخواهد زد اقدام به چنین عمل وحشتناکی کرده بود. این حادثه در شهر " هی یوآن" در استان گوانگ دونگ چین رخ داد.

در ویدئوی تکان دهنده ای که منتشر شده است این پسر را در حالی که یک زنجیر به دور گردنش بسته شده نشان می دهد. در این ویدئو مشاهده می شود که این زنجیر به گردن یک سگ سیاه متصل است. در این ویدئو صدای یک مرد شنیده می شود که از پسر ۱۱ سوال می کند : " چه اتفاقی برای تو افتاده؟ چرا تو با یک زنجیر به این سگ بسته شده ای ؟ " این پسر در جواب با حالتی بریده بریده می گوید : " پدرم مرا بسته است."