تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان کشورمان که با ۸ وزنه بردار و با ۲ سهمیه کمتر در رقابتهای جهانی عشق آباد ترکمنستان شرکت کرده است، پس از پشت سر گذاشتن تیم های روسیه، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان و ازبکستان روی سکوی سوم ایستاد.

حسین سلطانی (دسته ۷۳ کیلوگرم)، عارف خاکی (۸۹ کیلوگرم)، سهراب مرادی و امیر حقوقی (دسته۹۶کیلوگرم)، علی هاشمی و رضا بیرالوند (دسته ۱۰۲کیلوگرم)، محمدرضا براری (دسته ۱۰۹ کیلوگرم) و علی داودی (دسته۱۰۹+کیلوگرم) اعضای تیم ملی ایران در این مسابقات بودند.

رده بندی امتیازی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- چین: ۷۲۴ امتیاز /۱۰ وزنه بردار

۲ - بلاروس: ۴۸۱ امتیاز / ۱۰ وزنه بردار

۳ - ایران: ۴۴۸ امتیاز / ۸ وزنه بردار

۴ - روسیه: ۴۲۸ امتیاز / ۱۰ وزنه بردار

همچنین پس از برگزاری رقابتهای اوزان ( ۵۵، ۶۱، ۶۷، ۷۳، ۸۱، ۸۹ ، ۹۶ ، ۱۰۲، ۱۰۹ و ۱۰۹+کیلوگرم) در مجموع ۹۰ مدال (طلا، نقره و برنز) توزیع شد و تیم کشورمان در رده دوم ایستاد.

رده بندی مدالی به شرح زیر است:

۱- چین: ۹ طلا، ۱۱نقره و ۵ برنز

۲- ایران: ۵ طلا، یک نقره و ۲ برنز