پس از بررسی مشخص شد عکس منتشر شده از صفحه محمدعلی نجفی (شهردار سابق تهران) در اینستاگرام جعلی بوده و متعلق به او نیست.

"عصرایران" بلافاصله پس از مشخص شدن جعلی بودن این صفحه، این پست را که حذف کرد.