دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ امروز بین تیم های فوتبال پرسپولیس و کاشیما آنتلرز ژاپن در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

* داوران دیدار فینال پس از ورود به چمن ورزشگاه آزادی برای بازدید از آن شروع به فیلمبرداری از ورزشگاه کردند.

* تشویق های متوالی و بدون وقفه هواداران پرسپولیس باعث شد تا تماشاگران اندک کاشیما آنتلرز که در ورزشگاه بودند از آنها فیلمبرداری کنند.

* با وجود اینکه سخت‌گیری های بسیار زیادی برای ممانعت از ورود افراد متفرقه به ورزشگاه آزادی وجود داشت بازهم افراد ناشناسی درراهروهای جایگاه خبرنگاران و بازیکنان حضور داشتند.  

* کلیپ های دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا از طریق اسکوربرد ورزشگاه پخش شد.

* مسئول رسانه ای لیگ قهرمانان نظارت ویژه ای روی ورود میهمانان ویژه در جایگاه های مخصوص داشت.

* تعدادی سگ ساعاتی قبل از شروع مسابقه و پیش از مستقر شدن میهمانان کنفدراسیون فوتبال آسیا،  به جایگاه ویژه رفتند تا شرایط امنیتی این جایگاه را کنترل کنند.

* سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به همراه مسعود سلطانی فر وزیر ورزش وارد ورزشگاه آزادی شد.