بی برنامگی وتصمیمات شخصی بعضی از مسئولان در ورزشگاه آزادی باعث شد تا درب‌های جایگاه تماشاگران باز شود و سیلی از جمعیت به سمت جایگاهی بروند که برای خانم ها تدارک دیده شده بود! فشار جمعیت آنقدر زیاد بود که بعضی از تماشاگران زیر دست و پا ماندند و پس از اینکه با کمک ماموران از مهلکه نجات پیدا کردند دوباره برگشتند تا کفش هایشان که در این فشار جا گذاشته بودند را پیدا کنند. این اتفاق دلخوری های شاهین رحمانی عضو ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا را به همراه داشت و از رییس یگان امنیت ورزشگاه خواست تا به این موضوع رسیدگی کند و درهای جایگاه دیگر باز نشوند.