استادیوم آزادی روزی پرهیاهو پر خبری را سپری می‌کند و انتظار می‌رود یکی از خاطره‌انگیز ترین روزهای خود را سپری کند.

محسن ابراهیم زاده خواننده‌ی پاپ پیش از مسابقه برای هواداران حاضر در استادیوم به اجرای برنامه خواهد پرداخت و هواداران را برای مدتی سرگرم خواهد کرد.

حامد همایون دیگر خواننده‌ی پاپ عرضه موسیقی کشور نیز در ورزشگاه آزادی حاضر شده و این دیدار را از نردیک تماشا خواهد کرد.

حامدهمایون