علی نظرمحمدی که به تازگی هدایت تیم خونه به خونه را برعهده گرفته بود به‌دلیل مشکلات مالی، کمبود شدید امکانات از ادامه همکاری با تیم خونه به خونه انصراف داد.

نظرمحمدی دومین سرمربی این فصل خونه به خونه است که از همکاری با این باشگاه انصراف می‌دهد، پیش از این اکبر محمدی هدایت خونه به خونه را برعهده داشت.

خونه به خونه فردا در هفته دوازدهم لیگ برتر باید در کرج به مصاف اکسین البرز برود.