وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به ۳۱ استان و جنوب استان کرمان اسامی هشت کالای جدید را مشمول دریافت ارز رسمی کرد. 

در این نامه آمده است: پیروز نامه شماره 197680 . 60 مورخ 97.7.25 به پیوست تصویر نامه شماره 212491 . 60 مورخ 1397.08.14 مقام عالی وزارت در خصوص فهرست اقلام موضوع تبصره (1) ماده (1) مصوبه شماره 63793 . ت ، 55663 ه مورخ 97.5.16 هیات محترم وزیران ارسال و به اطلاع می‌رساند: 

1 - ردیف‌های 4 و 5 نامه شماره 197680 . 60 مورخ 97.7.25 به شماره تعرفه‌های 48119020 و 48192010 به گروه کالایی 2 تغییر یافت. 

2 - ردیف 9 نامه شماره 197680 . 60 مورخ 97.7.25 به شماره تعرفه 72101200 صرفا جهت کاربرد صنایع روغن نباتی و شیر خشک اطفال مشمول گروه کالایی یک می‌شود. 

3 - تعرفه‌های جدول ذیل به لیست تکمیل گروه کالایی یک اضافه می‌شود. 

فصل 

شماره تعرفه 

نوع کالا 

حقوق ورودی

28

28275100

برموسدیم یا پتاسیم

5

28

28364000

کربنات سدیم

5

29

29212200

هگزا متیلن دی آمین و املاح آن 

5

31

31039000

سایر

5

31

31052000

کودهای معدنی یا شیمیایی داریا سه عنصر حاصلخیز کننده ازت، فسفر و پتاسیم

5

34

340311000

فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی چرم، پوست‌های نرم یا سایر مواد 

10

39

39081090

سایر

5

84

84801700

نوع تزریقی یا فشاری

10

انتهای پیام/ب