علی تاجرنیا گفت: منتقدان دولت که اتفاقاً جاپاهای محکمی هم دارند بیشترین کم‌لطفی و بی‌توجهی را به امنیت را دارند. ما شاهد هستیم که این‌ها در گذشته و وقتی که در راس قدرت بودند اجازه نمی‌دادند راجع برخی مسائل اصولاً بحثی اتفاق بیافتد اما امروز به راحتی و بی‌رحمانه نقد می‌کنند و بعضاً چیزهایی مطرح می‌کنند که برخلاف مصالح کشور است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان کرد: این نگاه مبتنی بر ترجیح مسائل جناحی بر منافع ملی است و عمدتاً هدف آن این است که اگر کورسویی برای موفقیت‌های دولت وجود داشته باشد، آن را ناکام بگذارد؛ این نگاه در مجموعه دلواپسان غالب است.یک مقداری هم شرایط اقتصادی در کشور به گونه‌ای است که دولت هم وارد یک موضع انفعالی شده و این موضوع به دلواپسان جسارت داده که این رفتارها را انجام بدهند. متاسفانه نهادهای خارج از دولت که در درون حاکمیت هستند موضعی شفاف در قبال این مسائل اتخاذ نمی‌کنند که به نوعی روشنگر باشد. همین امر هم بهانه‌هایی برای دلواپسان ایجاد کرده است.

تاجرنیا با اشاره به حملات بی‌سابقه‌ای که از جانب برخی افراد به دولت می‌شود، گفت: جالب است که در دوره‌های قبل اگر کسی در مسائل هسته‌ای کوچک‌ترین نظری یا موضوع محرمانه‌ای می‌گفت آن فرد متهم به جاسوسی و خیانت به کشور می‌شد اما امروز خیلی علنی به توافقات و مذاکراتی که به صورت رسمی توسط دولت صورت می‌گیرد، این چنین بی‌مهری می‌شود. متاسفانه غالب شدن این نگاه وضعیت خطیری را برای کشور دارد رقم می‌زند این در حالی است که در همه کشورها، جریانات سیاسی بر سر منافع ملی اشتراک نظر دارند و من امیدوار هستم که مقامات عالی نظام چاره‌ای بیاندیشند؛ زیرا منتقدان دولت اظهار می‌کنند که از رهبری تبعیت می‌کنند.