در نشست خبری که روز چهارشنبه پس از اعلام نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا برگزار شد، ترامپ باز هم رفتار تحقیرآمیزی در قبال سه خبرنگار داشت که با واکنش سیاستمداران آمریکایی از جمله جب بوش و سوزان رایس مواجه شد. اینجا 

در کلیپ زیر چند نشست خبری که ترامپ در آنها با خبرنگاران با تندی برخورد می کند  را مشاهده کنید: