علیرضا رحیمی در حساب توئیتری خود نوشت:

«یک نماینده مدعی شده نهضت توابین بین نمایندگان موافق CFT در مجلس راه افتاده!!

اگر بنابه راه اندازی نهضت در ‎مجلس باشد نهضت ‎پشیمان نیستم وجه مشترک موافقان و مخالفان CFT و FATF خواهد بود.

سالهاست گروهی همچنان در ‎نهضت مانده اند درحالیکه نهضتیها به دانشگاه رسیده اند.!!»