پس از درخشش سهراب مرادی در دسته ۹۶ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ، در دسته ۱.۲ کیلوگرم هم نمایندگان ایران با تلاش بسیار روی سکو رفتند.

در حرکات یکضرب علی هاشمی موفق شد در رقابتی نفس‌گیر با مهار وزنه ۱۷۹ کیلوگرم به عنوان دوم و مدال نقره این وزن دست یابد.

در حرکت دو ضرب ایرانی ها درخشیدند. بیرالوند تا وزنه ۲۱۸ پیش رفت و طلا گرفت و علی هاشمی هم با ۲۱۷ نقره ای شد تا علی طلای مجموع، نقره های یک ضرب و دوضرب را بگیرد و علی هم طلای یک ضرب ، نقره مجموع و چهارمی را در یک ضرب داشته باشد.