مرد جوانی که در یک موبایل فروشی موفق به راضی کردن فروشنده موبایل به فروش قسطی گوشی مورد علاقه اش به او نشده بود ناگهان دست به اقدامی عجیب و جنون آمیز زد. این مشتری ۴۰ ساله که در خرید قسطی تلفن همراه موفق نشده بود ناگهان اقدام به بریدن انگشت کوچک دست خود کرد و آن را در صورت فروشنده پرتاب کرد. این حادثه در یکی از فروشگاه های موبایل شهر "مینسک" روسیه رخ داد.