هفته پیش بود که وقوع درگیری بین یکی از مسافران با راننده اتوبوس شهری منجر به سقوط اتوبوس به داخل رودخانه " یانگتزه" و کشته شدن ۱۵ نفر شد. ظاهرا این مسافر زن که موفق به پیاده شدن در ایستگاه مورد نظر خود نشده بود با راننده بصورت فیزیکی درگیر و باعث وقوع یک تراژدی شد.

درگیری دیگر نیز روز یکشنبه در شهر " ژیانتان" واقع در استان هونان چین میان یک مرد سالخورده و راننده اتوبوس رخ داد. ظاهرا علت این درگیری نیز این بود که مرد سالخورده نتوانسته بود در ایستگاه مورد نظر خود پیاده شود. پس از آنکه راننده اتوبوس از توقف در کنار جاده خودداری کرد این مرد به سمت او هجوم آورد و با گرفتن فرمان تلاش کرد راننده را وادار به توقف کند.