در ادامه مسابقات جهاتی وزنه‌برداری مسابقات گروه A دسته ۹۶ کیلوگرم مردان در حال برگزاری است. در این رقابت سهراب مرادی با مهار وزنه ۱۸۶ کیلوگرمی علاوه بر ثبت رکورد جهانی به نام خودش، در جایگاه نخست ایستاد و به مدال طلای این حرکت رسید.

مرادی ابتدا وزنه ۱۸۱ کیلوگرم را بالای سر برد اما در تلاش دوم با وزنه ۱۸۶ کیلوگرمی ناموفق بود. وی در حرکت سوم خودش یکبار دیگر این وزنه را انتخاب و موفق به مهار آن شد.

امیر حقوقی دیگر نماینده ایران در این دسته وزنه‌های ۱۶۱ و ۱۶۷ کیلوگرم را مهار کرد، اما در حرکت سوم موفق به وزنه ۱۷۱ کیلوگرم نشد و در پایان مسابقات یک‌ضرب در رده  چهاردهم قرار گرفت.

در پایان حرکت یک‌ضرب دسته ۹۶ کیلوگرم، پس از سهراب مرادی، وزنه‌برداران چینی و بلاروسی در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.