در روز دوشنبه گروهی از محققان ژاپنی در همایش تکنولوژیک واقع در برلین، از آدامس برقی که با حرکات فک و زبان شارژ می‌شود، رونمایی کردند.

این آدامس با قدرت الکترونیکی که دارد، طعم و مزه بی پایانی داشته  و طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است.چنین اختراعی، به احتمال زیاد، هرگز در قفسه سوپرمارکت نزدیک خانه شما موجود نخواهد بود و تنها برای بهبود دنیای آیندگان چنین فناوری در نظر گرفته شده است.

دانشمندان با دستکاری سیستم چشایی در این آدامس توانستند به موفقیت چشمگیری برسند.در این آدامس وسیله‌ای  به اندازه یک سکه بسیار کوچک تعبیه شده است که قابلیت انعطاف داشته و با برخورد با بزاق دهان یک جریان الکتریکی ثابت ایجاد می‌شود.

زمانی که برق به زبان برخورد می‌کند، حس دردی در شخص مصرف کننده ایجاد نشده و تا زمانی که جویدن متوقف شود ،فرد هنوز طعم اولیه را احساس می‌کند.

جالب است بدانید این آدامس در حال حاضر در دو طعم تلخ و شور موجود است.