صفیه وزیر که از دست طالبان گریخته و به آمریکا پناهنده شده بود توانست در انتخابات میان دوره ای آمریکا راهی مجلس نمایندگان این کشور شود.

وی که ۲۷ ساله است توانست در این انتخابات در نیوهمشایر آمریکا رقیب جمهوری خواه خود را شکست داده و به عنوان نماینده این ولایت راهی مجلس نمایندگان شود. 

به نوشته طلوع نیوز، وزیر به نظر می رسد اولین مهاجری باشد که راهی مجلس نمایندگان آمریکا شده است.