مرد چینی که پس از تولد دخترش اقدام به پرتاب او به پایین یک صخره کرده بود توسط پلیس این کشور دستگیر شد. این مرد که انتظار داشت فرزندش پسر باشد پس از آنکه متوجه شد نوزاد بدنیا آمده دختر است دست به این عمل وحشتناک زد.

او پس از برداشتن دخترش از بیمارستانی در شهر "گائوژوئو" در استان گوآنگ دونگ چین در حالی که تنها شش ساعت از تولدش می گذشت و انتقال او به یک منطقه خلوت اقدام به پرتاب او به پایین یک منطقه کوهستانی کرده بود. این نوزاد در حالی که در یک پلاستیک قرار داده شده بود پس از ۱۲ ساعت توسط گروه امداد و نجات پیدا شد. ظاهرا به طور معجزه آسایی این نوزاد پس از پرتاب شدن به پایین صخره در مقابل چند درخت فرود آمده بود.