گفتنی است آریالای دلوکیا به 600 کارمند خود خودرو و به هزاران نفر دیگر آپارتمان یا هدایای نقدی و غیر نقدی هدیه داد. بد نیست بدانید که بنا بر گزارش العربیه قیمت خودروهای اهدا شده بیش از 2 میلیون دلار اعلام شده است. در ادامه تصاویری از این مراسم و حواشی آن مشاهده می کنید.

ماجرای اهدای صدها خودرو و آپارتمان از طرف مدیری به کارمندانش+تصاویر

ساوجی دلوکیا

ماجرای اهدای صدها خودرو و آپارتمان از طرف مدیری به کارمندانش+تصاویر

ماجرای اهدای صدها خودرو و آپارتمان از طرف مدیری به کارمندانش+تصاویر

ماجرای اهدای صدها خودرو و آپارتمان از طرف مدیری به کارمندانش+تصاویر

نارندرا مودی

ماجرای اهدای صدها خودرو و آپارتمان از طرف مدیری به کارمندانش+تصاویر