در چنین شرایطی، امروز رسانه های اسپانیایی گزارش دادند که منزل آلبا مورد سرقت قرار گرفته است. سارقین در حالی که چند تن از اعضای خانواده او در زیرزمین منزل بودند، تا طبقه اول نیز رفته اند و در نهایت پلیس از طریق زنگ هشدار مربوط به سرقت، متوجه حضور آنها شده است. با این حال سارقین موفق به فرار شده اند و تحقیقات در این زمینه شروع شده است.

 

آلبا در حال حاضر در اردوی بارسلونا در شهر میلان حضور دارد و خود را برای بازی امشب مقابل اینتر مهیا می کند.