وی افزود: یک روز خبر از قطعی شدن انتصاب قالیباف به عنوان رئیس بنیاد می‌دهند و روز دیگر تکذیبیه ای به نقل از منبع مطلع منتشر می‌کنند.

پیرهادی با بیان اینکه دوستان تا فرصت دارند کارنامه ای حداقلی برای خود و جریان منتسب‌شان ایجاد کنند و به جای خبرسازی های کودکانه مشغول کار و فعالیت شوند، تصریح کرد: آقای قالیباف هم چه به بنیاد مستضعفان برود و چه در سنگر دیگری مشغول باشد تمام فکر و ذکرش خدمت جهادی است.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت افزود: رسانه ها هم به اخبار موثق بپردازند و با صبوری بیشتر در اطلاع رسانی ها ضریب خطای خود را کاهش بدهند.