پس از آنکه امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه امروز از لزوم نیروی دفاعی مستقل اروپا سخن گفت، کمیسیون اروپا نیز گفت که ممکن است روزی ارتش اروپا تاسیس شود.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا از گذشته حامی نیروی دفاعی اروپایی بوده که وابستگی کمتری به ناتوی تحت سیطره آمریکا داشته باشد. با جداشدن قریب‌الوقوع انگلستان از اتحادیه اروپا که از مخالفان دیرینه نیروی مستقل نظامی اروپاست، اکنون بحث‌ها بر سر تشکیل این نیرو دوباره جان گرفته‌اند. از سوی دیگر بی‌میلی دولت ترامپ به دفاع از اروپا در برابر آنچه تهدید روسیه خوانده می‌شود، بر این بحث دامن زده است.

«مارگاریتیس شیناس»، سخنگوی کمیسیون اروپا در نشست خبری روتین خود گفته که کمیسیون اروپا از ایده ارتش مستقل اروپایی حمایت می‌کند.

وی تصریح کرد: کمیسیون اروپا طرح‌های زیادی برای ساخت تدریجی یک هویت مستقل نظامی در این روزهای سخت ژئوپلتیک ارائه کرده است.

وی با این حال گفته که فکر نمی‌کند این هویت مستقل نظامی، با ارتش اروپایی آغاز شود. او پیش‌بینی کرده که تشکیل ارتش اروپایی، نقطه پایانی ایجاد هویت مستقل نظامی اروپا باشد.