الباجی قائد السبسی رئیس جمهوری تونس تصمیم گرفت حالت فوق العاده را در سرتاسر این کشور به مدت یک ماه دیگر تمدید کند.

بر اساس گزارش روسیا الیوم،‌بر اساس تصمیم السبسی، حالت فوق العاده از هفتم نوامبر (چهارشنبه ۱۶ آبان) به مدت یک ماه تمدید می‌شود.

بر اساس بیانیه ریاست جمهوری تونس، تصمیم تمدید حالت فوق العاده پس از رایزنی السبسی با یوسف الشاهد نخست وزیر و محمد الناصر رئیس پارلمان درباره مسائل مربوط به امنیت ملی  اتخاذ شده است.