پس از کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه هیترو لندن، پلیس پایانه شماره ۴ این فرودگاه را تخلیه کرد.

سان نوشت که اکنون منطقه مسدود شده و پلیس متروپلیتن عملیات وسیعی را برای بازرسی از این فرودگاه آغاز کرده است.

براساس این گزارش، پلیس بسته مشکوک را ضبط کرده و در حال حاضر اوضاع عادی به نظر می رسد.

برخی خبرگزاری ها از تعلیق برخی پروازها خبر داده اند.

همچنین فرودگاه هیترو در حساب رسمی توئیتر خود اعلام کرد که این وضعیت امنیتی به دلیل پیدا شدن کیفی بوده که در پایانه شماره ۴ این فرودگاه رها شده بود.

براساس اعلام فرودگاه هیترو، این کیف شناسایی شده و مشکل امنیتی برطرف شده است.