به گزارش رویترز، ارتش آمریکا پیش‌نویس طرح دولت ترامپ برای برپایی تاسیساتی به منظور نگهداری اجباری از مهاجران را به عنوان بخشی از ماموریت حفاظت از مرز مکزیک رد کرد.