به گزارش لیبیا، شورای امنیت سازمان ملل تحریم های وضع شده علیه لیبی در خصوص صادرات نفت را تمدید کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، ۱۳ کشور (۵عضو دائم و ۱۰ غیردائم) به این موضوع رأی مثبت داده و نمایندگان ۲ کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند.

بر اساس این تصمیم، تحریم ها علیه صادرات نفت لیبی تا ۲۰ فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی تمدید شده است.