براساس اعلام‌ شهرداری تهران پس از ۲.۵ سال مذاکره و پیگیری شرکت گنجینه آتیه کیش از شرکت های تابعه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، قرارداد تولید برق از گاز متان در سایت دفن زباله «آرادکوه» با همکاری شرکت کره ای KRC در مراسمی رسمی به امضا رسید. 

برپایه این گزارش با بهره برداری از این پروژه اقتصادی- زیست محیطی، سالانه حدود ۱۲ میلیارد تومان به مدت ۲۰ سال از بابت فروش برق و نیز ۹۰ میلیارد تومان بابت حذف انتشار گاز متان و دی اکسید کربن به جو (کربن کردیت- به مدت ۱۰ سال) عاید شهرداری تهران خواهد شد.

سایت دفن زباله آرادکوه در جنوب پایتخت قرار دارد.

براساس آمارها روزانه به طور میانگین بین هشت تا ۹ هزار تن پسماند عادی و زباله خانگی در پایتخت تولید و جمع آوری می شود.