عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با تمجید از نقش حشد شعبی ادامه فعالیت این نیروهای مردمی را ضروری دانست.

نخست وزیر عراق تصریح کرد حشد شعبی یک حقیقت بزرگ است و نمی‌توان از آن عبور کرد و آن را نادیده گرفت و وظیفه ما حمایت از این نیروهاست.

عبدالمهدی خاطر نشان کرد حشد شعبی یک دستاورد تاریخی برای عراق است و تمام تلاشم را برای اینکه این نیروها به حقوق کامل خود دست یابند، به کار خواهم گرفت.