امروز قرار بود از ساعت ۱۲ بلیت فروشی الکترونیکی دیدار پرسپولیس – کاشیما شروع شود اما سایت بلیت فروشی از دسترس خارج شد. البته سایت دوباره وصل شد اما حالا در آن نوشته شده که بلیت فروشی فینال آسیا به جای ساعت ۱۲ از ساعت ۱۵ آغاز می شود.