محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی سی ویژگی جهان‌سومی‌ها از نظر این استاد دانشگاه را برشمرد که به این شرح  است:

 

۱-اول عصبانی می­شوند، بعد شاید فکر کنند؛

 

۲-سئوال کردن را افت شخصیتی می‌­شمارند؛

 

۳-در تنظیم اولویت­ها، بسیار سرگردانند؛

 

۴-خیلی تلاش می­کنند خود را اثبات کنند؛

 

۵-مخاطبان خود را دست کم می­‌گیرند؛

 

۶-موفقیت را در پول زیاد خلاصه می‌­کنند؛

 

۷-خیلی به هرم مازلو، اعتقادی ندارند؛

 

۸-تغییر و شکست را یکی می‌­دانند؛

 

۹-از اینکه از زحمات افراد تقدیر کنند پرهیز می­‌کنند؛

 

۱۰-از ناهماهنگی با یکدیگر لذت می‌­برند؛

 

۱۱-کنترل دیگران را ارزش می‌­شمارند؛

 

۱۲-علاقه شدیدی به ورود در مسایل دیگران دارند؛

 

۱۳-در مورد طبع بشر بسیار کم می­‌دانند؛

 

۱۴-به ندرت ناخودآگاه خود را خانه تکانی می­‌کنند؛

 

۱۵-قابل اتکاء نیستند و با آگاهی این کار را می‌­کنند؛

 

۱۶-زیستن در تناقضات را زرنگی قلمداد می­‌کنند؛

 

۱۷-برای تحقق کارآمدی، کارها را به صد قسمت تقسیم نمی­‌کنند؛

 

۱۸-با بی احترامی به دانشمندان خود، آنها را به مهاجرت سوق می­‌دهند؛

 

۱۹-آموزش ندیده ­اند کارها را برای درازمدت انجام دهند؛

 

۲۰-گرفتار چند غریزه هستند؛

 

۲۱-در استفاده از واژه ­ها، بسیار کم دقت می­کنند؛

 

۲۲-برنامه ‌ریزی و تخیلات برای آنها مساوی هستند؛

 

۲۳-تمایل شدید به یکسان­ سازی انسانها دارند؛

 

۲۴-بارها اشتباهات قبلی را تکرار می‌­کنند؛

 

۲۵-تعداد اشتباهاتشان بسیار بالاست؛

 

۲۶-پس از اینکه بلند شدند، صندلی را جای خود نمی‌گذارند؛

 

۲۷-در شهرهایشان هنوز آداب مدنی بسیار ضعیف هستند؛

 

۲۸-خودنمایی را با اعتماد به نفس اشتباه می‌­گیرند؛

 

۲۹-از خودشان بیش از اندازه راضی هستند؛

 

۳۰-و بنابراین رشد نمی­‌کنند