به تازگی رباتی ساخته شده که می تواند وظیفه مرتب کردن خانه را برعهده گیرد. این گجت کهHuman Service Robot نام گرفته توسط شرکت خودروسازی تویوتا ساخته شده است.

ربات مذکور با کمک فناوری یادگیری عمیق، اشیا را رصد می کند و می گیرد. علاوه برآن دوربین هایی در ربات تعبیه شده اند که مخزنی از اشیای موجود در محیط را فراهم می کنند.