مسعود پزشکیان در پایان جلسه علنی امروز (دوشنبه) گفت که جلسه بعدی مجلس دو هفته اینده و در روز یکشنبه (۲۷ آبان) برگزار می‌شود.

جلسات علنی مجلس هفته آینده برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تعطیل است.