افشین حبیب زاده در گفت وگو با ایسنا،‌ در مورد ارائه املاک شهرداری  با تخفیف به مدیران و اعضای شور ای شهر،  گفت: براساس مصوبه  ۲۵فروردین سال ۸۲ و در زمان وزارت موسوی لاری در وزارت کشور ،  نحوه استفاده و واگذاری املاک اختصاصی شهرداری تهران به اعضای شورا و مدیران شهرداری ابلاغ شد.

 

وی با بیان اینکه براساس این دستورالعمل اعضای شورای شهر، شهردار تهران، معاونین شهردار تهران، مشاورین موظف شهردار تهران، شهرداران مناطق ومدیران کل ستادی می توانند از املاک مسکونی در اختیار شهرداری تهران استفاده کنند گفت: البته در این مصوبه محدودیت‌هایی نیز درنظر گرفته شده است که براساس آن،‌ فرد دریافت کننده  باید فاقد هرگونه منزل مسکونی باشد و هرکدام تنها یک واحد مسکونی تحویل می گیرند و  شهرداری  نیز اجازه تجهیز ندارد و بر این اساس شهرداری تهران تنها در مقابل واگذاری،  می‌تواند هزینه استهلاک واحد مسکونی را بگیرد و حتی حق گرفتن اجازه ندارد.

 

معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس این دستورالعمل شهرداری تهران می‌تواند به میزان ۲۵درصد حقوق و مزایای استفاده کننده، استهلاک واحدهای مسکونی را بگیرد، گفت: در این دستورالعمل ارزش ملک برای دریافت اجازه مدنظر نبوده است و فقط هزینه استهلاک از استفاده کننده دریافت می‌شود.

حبیب زاده با بیان اینکه این خانه‌های سازمانی در اختیار افراد قرار می‌گیرد،  گفت:سه نوع  واگذاری در شهرداری وجود دارد؛ در یک مورد ملکی به پرسنل و اشخاص فروخته می‌شود. در مدل دیگر حق بهره برداری از املاک شهرداری به صورت  رایگان به اشخاص حقوقی داده می شود. در نوع سوم نیز  خانه‌های سازمانی به مدیران دارای شرایط ویژه و فاقد واحد مسکونی ارائه می شود که دقت داشته باشید این واگذاری  مربوط به امروز و دیروز نیست و سالهاست متداول بوده و در شوراهای قبل  نیز از این بند قانونی  استفاده می‌شده است.