پرواضح است که تهدیدهای آمریکا در خصوص به صفر رساندن صادرات نفت ایران پوشالی و توخالی بود به طوریکه در همین ابتدای امر شاهدیم ۸ مشتری عمده خرید نفت ایران مستثنی شدند که البته در صورت استثنا نشدن هم مشتریان زیر بار خواسته های آمریکا نمی رفتند.

 

جمهوری اسلامی ایران به کشوری مقاوم و آبدیده در برابر تحریم های آمریکا تبدیل شده است؛ این نخستین بار نیست که تحریم های ظالمانه آمریکا را تجربه می کنیم، در گذشته هم با تحریم های شدیدتر از این روبرو شده و آنها را دور زدیم و امروز بار دیگر شاهد شکست وعده و تهدید آمریکا برای ۱۳ آبان هستیم.

آمریکا اگرچه ۱۳ آبان را برای اجرای وعده تحریم های جدید علیه ایران در نظر گرفته است اما در این روز با ملت مقاومی روبرو  شد که در مقابل تهدیدهای آمریکا ایستاده و در این روز شعار مرگ بر آمریکا را فراگیرتر از هر سال سر داد.

در  ۱۳ آبان، باز هم تیر تحریم نفتی آمریکا علیه ایران به سنگ خورد، اگر در گذشته در کنار تحریم های آمریکا، تحریم های شورای امنیت و به تبع آن اروپا و کشورهای دیگر هم بود اما امروز اروپا در کنار آمریکا نیست، سایر کشورها هم زیر بار خواسته آمریکا نمی روند و تحریم شورای امنیت هم وجود ندارد بنابراین جنگ روانی که آمریکا در فضای مجازی و رسانه های خارجی برای ۱۳ آبان و آغاز تحریم های جدید علیه ایران ایجاد کرده بودند پوشالی و پوچ از آب درآمد.

آمریکا در حالی ادعای بازگرداندن تحریم های نفتی را مطرح می کند که در واقع قصد دارد تحریم های لغو نشده خود را بازگرداند اما باید بداند که ملت ایران مقاوم تر از آن است که تحریم های پوشالی آمریکا بر آن اثر کند.

امروز آمریکا بیش از هر زمان دیگری در انزوا است که این نتیجه پایداری و ایستادگی ملت ایران در مسیر صحیح و مستقیم است، به طور قطع پایمردی منطبق با منطق جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویی های آمریکا مورد پذیرش آزادمردانی در دنیا قرار خواهد گرفت که این تفکر را پذیرفته و از آن حمایت کنند.