امروز دومین سالگرد درگذشت منصور پورحیدری است. هنوز خیلی ها کوچ او را باور ندارند. خانم فریده شجاعی همسر منصورخان در پاسخ به این سوال که آیا آخرین حرف های او در ذهن تان هست، جواب داد: «منصور زیاد حرف نمی زد. همانطور که در فوتبال خیلی آرام بود، در خانه هم آرام بود و زیاد حرف نمی زد ولی او قبل از درگذشتش گفت من را به امجدیه یا ورزشگاه آزادی نبرید. دوست ندارم مردم وقت مردم گرفته شود. من را بدون سر و صدا خاک کنید.»