بچه‌دار بشیم دولت چی میده؟

تصویری که در بالا می بینید یکی از پر بازدیدهای فضای مجازی بود. در شرح این تصویر آمده بود: «دولت ایتالیا در راستای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری به هر خانواده‌ای که سومین فرزند خود را به دنیا بیاورد، یک قطعه زمین کشاورزی می دهد.»

کاربری نوشت: «ما هم داریم تشویق می کنیم دیگه، به بچه هایی که امسال متولد شدن 45500 تومنی رو هم که می دادیم نمی دیم تا از بچگی رو پای خودشون بزرگ شن»

کاربر دیگری نوشت: «تو کشور ما اگه دوتا بچه داشته باشی خونه بهت اجاره نمی دن چه برسه به سه تا»

کاربری هم نوشت: «با توجه به آمار های موجود، جامعه ایران در حال پیر شدنه و چند دهه دیگه هیچ نیروی جوانی برای توسعه و انجام امور کشور باقی نمی مونه و باید فکری کرد »