سیده فاطمه حسینی رییس هیات پارلمانی ایران در اجلاس بین‌المجالس جهانی در ژنو گزارشی از این اجلاس و نشست‌های آن به نمایندگان ارائه کرد.