حکیم روز یکشنبه این اظهارات را در دیدار یان کوبیچ نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق با وی بیان کرد. 

طرفین در این دیدار در خصوص تحولات سیاسی عراق و نیز تازه ترین رویدادهای منطقه ای و بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
سید عمار حکیم در این دیدار بر لزوم پایان دادن به درد و رنج ملت عراق از طریق خدمات رسانی، فراهم آوردن زندگی آزاد و عزتمندانه برای شهروندان و ریشه کنی فساد، تاکید کرد.
رهبر جریان حکمت ملی در زمینه بین المللی نیز با ابراز شگفتی از تک روی واشنگتن در تصمیماتش علیه ایران، گفت: این اقدام آمریکا خطرناک است و پیامدهای تاسف باری را متوجه جامعه بشری و بین الملل می کند.
حکیم با ابراز همبستگی خود با ملت برادر ایران که در معرض تحریم های ظالمانه است، خواستار نقش پررنگ تر سازمان های بین المللی در عراق و حمایت از این کشور در عرصه داخلی و در نهادهای سازمان ملل متحد شد.
یان کوبیچ نیز در این دیدار از موضع جریان حکمت ملی در صرف نظر کردن از سهم خود در انتخاب وزرا و باز گذاشتن دست نخست وزیر در گزینش افراد کابنیه و همچنین حمایت مداوم این جریان از دولت، قدردانی کرد.
نماینده سازمان ملل در عراق در پایان این دیدار، راهپیمایی میلیونی اربعین و مفاهیم والای انسانی متبلور در آن را ستود.