ضیا الله اعزازی ملکی در خصوص جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون، آقای سید کمال خرازی حضور پیدا کرد، مباحث در خصوص ستاد توسعه و فناوری‌های شناختی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود، گزارشی از فعالیت‌های این ستاد ارائه شد، این ستاد در حوزه‌های روان  شناختی، هوش مصنوعی و علوم این چنینی فعالیت دارد. قرار شد اعضای کمیسیون آموزش مجلس از ستاد توسعه و فناوری‌های شناختی بازدیدی داشته باشند.

وی افزود: در بخش دیگر جلسه امروز کمیسیون مدیر عامل  جدید صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن حضور در جلسه کمیسیون  گزارشی را از برنامه‌های خود و وضعیت صندوق ارائه کرد. در این قسمت نیز مقرر شد نمایندگان از این صندوق بازدید داشته باشند و آخرین وضعیت آن را مورد بررسی قرار دهند.