محمدجواد کولیوند درخصوص موضوع درخواست استیضاح وزیر کشور از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست مذکور با امضاء ۲۵ نفر از نمایندگان به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس ارائه شده بود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه ۱۶ نفر از نمایندگان مجلس از پاسخ های رحمانی فضلی قانع شدند، امضاء خود را پس گرفتند و موضوع استیضاح از حدنصاب افتاد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نامه این موضوع به هیات رییسه مجلس ارائه شده و بر این اساس از دستور کار کمیسیون نیز خارج شده است.

به گزارش ایرنا، تقاضای استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور چهارشنبه ۱۱ مهرماه با ۲۵ امضا و در ۱۳ محور تقدیم هیات رییسه مجلس شد. قرار بود این طرح استیضاح در جلسه فردا دوشنبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بررسی شود.

سهل‌انگاری در مباحث امنیتی به ویژه حمله تروریستی اهواز با توجه به این که وزیر کشور، رییس شورای امنیت کشور است، اجرا نشدن قانون تقسیمات کشوری در دولت یازدهم و دوازدهم از مهم ترین محورهای ۱۳گانه این تقاضای استیضاح بود.