سومریه نیوز نوشت، براساس این سند، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق طی حکمی دستور بازنشستگی حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق و ۲۰ تن از اعضای کابینه سابق را صادر کرده است.

در این حکم آمده است که با توجه به رای اعتماد پارلمان عراق به دولت جدید و با استناد به اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به نخست وزیر داده شده، این تصمیم گرفته شده و حیدر العبادی و اعضای کابینه‌اش از تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸ بازنشسته شده‌اند.

عادل عبدالمهدی به همراه ۱۴ وزیر پیشنهادی‌اش اخیرا در مقابل پارلمان عراق سوگند یاد کرد.