به مناسبت سالروز ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی  نگاهی کردیم به مطبوعات در فردای این حرکتی که به انقلاب دوم معروف شد. در آن مقطع روزنامه جمهوری اسلامی یکی از پرتیراژترین روزنامه ها بود. این روزنامه روز ۱۴ آبان با تیتر اشغال انقلابی سفارت آمریکا منتشر شد.